Bosch


Bosch is sinds 1903 aanwezig in Nederland. De Bosch Groep telt ongeveer 3.050 medewerkers in Nederland. De belangrijkste productielocaties bevinden zich in Tilburg, Eindhoven en Deventer. De Bosch Groep omvat een aantal verschillende merken die afgestemd zijn op individuele markteisen en waarvan de producten en diensten ook ontwikkeld zijn om de kwaliteit van het leven te verbeteren.

Door te handelen op een milieuvriendelijke, economisch en sociaal verantwoorde manier, wil Bosch de levenskwaliteit van personen verbeteren en het levensonderhoud van huidige en toekomstige generaties veiligstellen. Bosch streeft ernaar hernieuwbare energie betaalbaarder en mobiliteit nog veiliger, schoner en voordeliger te maken, en om over de gehele lijn ecovriendelijke producten te ontwikkelen.