11 juni 2021

Certificering: kans of bedreiging?


Sinds 1 oktober 2020 is de Wet Certificering Gasverbrandingsinstallaties van kracht. Daarin staat dat bedrijven per 1 april 2022 gecertificeerd moeten zijn om cv-ketels, gashaarden en geisers te mogen installeren, onderhouden, repareren of in gebruik stellen. Doel is om het aantal ongevallen door koolmonoxide omlaag te brengen. Installateurs kunnen zich laten certificeren bij Certificerende Instellingen (CI), zoals CBI-NL B.V. We spraken met directeur Janine van den Nieuwenhuijsen.

Veel bedrijven realiseren zich niet wat er op hen afkomt, terwijl de deadline voor het voldoen aan de Wet Certificering Gasverbrandingsinstallaties snel dichterbij komt. “Het behalen van een certificaat kost tijd en geld, maar het is wel met een goed doel: veiligheid voor ons allemaal”, vertelt Janine van den Nieuwenhuijsen. “Een certificerende instelling controleert en certificeert installatiebedrijven zodat zij voldoen aan de wet.”

CBI-NL B.V. is ontstaan in 2020 en richt zich op de kleinere installatiebedrijven en zelfstandigen. Een certificerende instelling komt in beeld zodra monteurs het Vakmanschap CO- certificaat op zak hebben en werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen uitvoeren volgens de BRL 6000-25. In een kwaliteitshandboek moeten alle werkprocessen en registraties zijn vastgelegd en het werk moet volgens het handboek worden uitgevoerd. Beschikt de installateur niet over een geldig certificaat, dan mag hij vanaf 1 april 2022 deze werkzaamheden niet meer uitvoeren. Ook de opdrachtgever of klant is dan in overtreding.

Hoe gaat een certificeringsbedrijf te werk?

  • Voor het organisatiegerichte deel duikt CBI-NL de boeken in. De auditor bekijkt of er een kwaliteitshandboek is en de bedrijfsprocessen moeten daarop aansluiten. Daarnaast wordt gecontroleerd hoe werkprocessen verlopen en of zaken worden vastgelegd zoals de wet beschrijft.
  • Voor het projectgerichte deel bekijkt de certificerende instelling of alle monteurs gekwalificeerd zijn, maar ook (steekproefsgewijs) of installaties volgens de regels zijn gerepareerd, onderhouden of in gebruik gesteld.
  • Op basis van de bevindingen schrijft de CI een rapport. Mocht niet direct alles in orde zijn, dan krijgt het installatiebedrijf de tijd om de feedback binnen 3 maanden door te voeren. Als alles akkoord is, krijgen zij van het certificeringsbedrijf een certificaat. Dit is in principe 3 jaar geldig, mits het bedrijf jaarlijks tijdens mini audits kan aantonen dat het nog steeds volgens de regels werkt.

Leonard Paans – Eigenaar Paans Installatiebedrijven

Leonard Paans, eigenaar van Paans Installatiebedrijven, is voorstander van certificeringen en staat dan ook volledig achter de nieuwe wetgeving. “Als je er geen verstand van hebt of niet gekwalificeerd bent, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Kwaliteit en veiligheid staan voor Paans voorop. Onze klanten moeten gewoon zeker weten dat ze dankzij onze werkzaamheden gezond en veilig kunnen wonen. Dat is het belangrijkste.” Het bijhouden van de certificeringen kost tijd en geld, maar dat heeft Paans er wel voor over. “Onze monteurs zijn we al aan het omscholen. Ons doel is dat het personeel eind 2021 volledig volgens de laatste updates gecertificeerd is.”

Dirk Havenaar – Eigenaar Loodgietersbedrijf J. Distel

Loodgietersbedrijf J. Distel draagt werkzaamheden vanwege de nieuwe wetgeving over aan collega-installateur Vos Verwarming, tevens lid van Abel Installatie. “Ik sta honderd procent achter de nieuwe regelingen en ben blij dat het eindelijk echt van de grond komt. Daar tegenover staat dat het prijzig is én dat het opleiden van je personeelsbestand moeilijker wordt, naarmate je monteurs langer in het vak zitten”, zegt Havenaar. “Ik wil mijn klanten niet in de steek laten, dus draag de cv-werkzaamheden over aan Vos Verwarming. Ik werk vaker met hen samen en kan erop vertrouwen dat zij onze klanten bedienen zoals wij dat zouden doen.”

Gerelateerd nieuws


8 maart 2024
Green Deals voor bedrijven met duurzame ambities
5 maart 2024
Onze nieuwe activiteiten in 2024
9 juni 2023
Emissieloos vervoer in de binnenstad: wat zijn de opties?