8 maart 2024

Green Deals voor bedrijven met duurzame ambities


De energietransitie is niet langer een toekomstdroom, maar een realiteit die de installatiebranche fundamenteel zal veranderen. Installatiebedrijven beseffen steeds beter dat ze een sleutelrol spelen in het bevorderen van duurzame oplossingen. Voor wie écht duurzame ambities wil waarmaken, is de Green Deal een van de initiatieven om goed in de gaten te houden. Joost Ploos van Amstel, programmamanager Duurzame Economie bij Midpoint Brabant, deelt zijn inzichten en benadrukt het belang van Green Deals.

Met Green Deals brengt Midpoint Brabant partijen in haar
RES-regio bij elkaar, die samen energie en afval gaan besparen.
Denk bijvoorbeeld aan grootverbruikers als bedrijventerreinen, winkelcentra en zorginstellingen. Ook installatiebedrijven staan voor de uitdaging om mee te bewegen in deze initiatieven. Joost benadrukt het groeiende bewustzijn onder installateurs: ‘’Het is onder andere onze taak om installateurs te inspireren om op natuurlijke momenten de energietransitie te stimuleren, zoals bij het vervangen van een oude CV-ketel. Het is nu voor velen een gewoonte om een nieuwe CV-ketel te adviseren, omdat regels en wetgeving onduidelijk zijn. Maar regels moeten niet bepalend zijn, maar de intrinsieke motivatie om verschil te maken. Dit bewustzijn is essentieel. Niet alleen gezien de snelheid van de veranderingen en de klimaatdoelen die gerealiseerd moeten worden. Voor steeds meer organisaties is het een basisvereiste bij de selectie van leveranciers.

De essentie van Green Deal

De Green Deal is een antwoord op de groeiende noodzaak om verduurzaming concreet te maken. Partijen committeren zich gezamenlijk aan specifieke doelen, zoals het verminderen van de CO2-uitstoot en het inzetten van circulaire producten en processen. Installatiebedrijven die deelnemen aan de Green Deal zetten zich in om afnemers te adviseren over energiebesparing en het gebruik van klimaatneutrale oplossingen te stimuleren. “We willen niet alleen dat afnemers hun best doen om minder te verbruiken, maar ook dat aanbieders op natuurlijke momenten energiebesparing gaan adviseren’’, aldus Joost Ploos van Amstel.

Duurzaamheid als bindmiddel voor jong installatietalent

Kiezen voor verduurzaming is meer dan een maatschappelijke verantwoordelijkheid; het is essentieel voor de toekomstbestendigheid van installatiebedrijven. Joost benadrukt: ”Voor veel jonge installatietalenten speelt duurzaamheid een hoofdrol bij de keuze voor een studie of werkgever. Ze kiezen het liefst voor bedrijven die durven innoveren en die duidelijke stappen zetten met oplossingen voor de energietransitie. Om toekomstbestendig te zijn, moet je nu die keuze durven maken als installatiebedrijf.”

Meer informatie over de Green Deals?
Bekijk de website van Abel Installatie, schrijf u in voor de nieuwsbrief en houd de volgende edities van Abel Magazine in de gaten.

Voor wie is de Green Deal?

Er zijn sinds 2022 al vele Green Deals gesloten in Midden-Brabant. De manieren waarop de vastgelegde afspraken worden geconcretiseerd zijn divers. Voor de Green Deal installatiebedrijven staan er diverse bijeenkomsten tussen stakeholders gepland en wordt er samen met het onderwijs gewerkt aan gerichte opleidingen en trainingen. Ook weten regio’s elkaar steeds beter te vinden bij het ontwikkelen van oplossingen. Joost: “De Green Deal Installatiebedrijven staat open voor leden van Abel Installatie en andere installatiebedrijven, ongeacht hun omvang en werkgebied. We hebben ieders kennis en daadkracht nodig om als installatiebedrijven de energietransitie vorm te geven. Voorlopig zijn Green Deals slechts een instrument om een bijdrage te kunnen gaan leveren. Maar gemeenten en andere partijen zullen steeds vaker gaan eisen dat installatiebedrijven deelnemen aan dit soort initiatieven. Wie serieus wil meedoen, zorgt dat zijn bedrijf meespeelt in de voorhoede van de transitie. Want wie wil scoren, moet vooral niet achterin blijven rondhangen.”

Nederland in transitie: waar staat uw bedrijf?

Het Green Deal initiatief in de regio Hart van Brabant kan als blauwdruk gaan dienen voor soortgelijke initiatieven in andere RES-regio’s van ons land. Abel Installatie biedt graag ondersteuning aan installatiebedrijven die zich hierbij willen aansluiten.

Paul Kleijn: “We willen samen met onze leden op zoek naar antwoorden op duurzame uitdagingen, en deuren openen naar nieuwe zakelijke kansen. Zodat we niet alleen bijdragen aan een schonere toekomst, maar ook de positie van onze leden versterken in een snel veranderende markt. We focussen hierbij op vernieuwende technologieën, maar ook op het navigeren door steeds complexere regelgeving. Investeren in opleiding en samenwerking met onze kernfabrikanten en -leveranciers is hierbij cruciaal.”

Heeft u ondersteuning nodig? Of wilt u ervaringen delen omtrent innovatieve producten?
Neem contact op met een bedrijfsadviseur van Abel Installatie.

Gerelateerd nieuws


5 maart 2024
Onze nieuwe activiteiten in 2024
9 juni 2023
Emissieloos vervoer in de binnenstad: wat zijn de opties?
9 juni 2023
Op naar een circulaire economie met Circospin