23 december 2021

Wkb: Bewijzen dat je kwaliteit levert


Naar verwachting treedt de Wkb per 1 juli 2022 in werking, voor bouwprojecten in de laagste risicoklasse, gevolgklasse 1. Wie installaties oplevert in grondgebonden woningen en bedrijfspanden met lichte industriefuncties, dient vanaf dan het projectdossier op orde te hebben. Komen de tekeningen niet overeen met de werkelijkheid, dan kan dit serieuze consequenties hebben. Hoe bereid je jouw bedrijf hier op voor? Harold Verkuijlen en Rogier Schijven van TÜV Nederland zetten het op een rij.

Bij het keuren van een opgeleverd gebouw hanteren gemeenten momenteel als stelregel: “Het is aannemelijk dat een gebouw voldoet aan het Bouwbesluit”. De nieuwe wet schrijft voor, dat je als installateur moet kunnen aantonen dat de gebruikte materialen gecertificeerd zijn en daarmee voldoen aan de wettelijke eisen. En dat de wijze van aanbrengen door een deskundig persoon is gebeurd. Harold Verkuijlen, Coördinator Bouwkwaliteit bij TÜV Nederland en hierboven te zien op de bouwplaats: “De keuring wordt veel strenger. De tekening en de berekeningen in het dossier moeten exact kloppen met de werkelijkheid. Tekeningen zullen dus regelmatig nog aangepast moeten worden, nadat een project is afgerond.”

Elke wijziging voorleggen

Als kwaliteitsborger zal TÜV Nederland controles uitvoeren tijdens het gehele bouwproces, van ontwerp tot de oplevering. Rogier Schijven, Manager Bouwkwaliteit bij TÜV Nederland: “Wij toetsen alle installaties aan het Bouwbesluit. Gelijkwaardig volstaat niet meer, want geen enkel product is hetzelfde. Elke wijziging moet worden voorgelegd aan de kwaliteitsborger voor validatie. Het borgingsplan moet vier weken voor aanvang van de bouw worden ingediend bij het bevoegd gezag. Daarin komen de risico’s te staan: wat moet nog worden aangeleverd aan bewijsmateriaal? Wat zijn de beheersmaatregelen om te voorkomen dat ongewenste situaties zich tijdens de bouw voordoen, waardoor het niet voldoet aan de wettelijke eisen? Daarnaast kunnen we testen opvragen, of een bepaalde verklaring van een ketel. Is er iets grondig mis, dan moeten we naar de gemeente toe. Zij kunnen het werk dan stilleggen totdat het probleem is opgelost.”

Proefprojecten

Installatiebedrijven kunnen zich aanmelden voor proefprojecten. Die zijn met name in het leven geroepen, zodat alle partijen zich bewust worden van de veranderingen. “Wie pas actie onderneemt nadat de wet is ingegaan, heeft kans op organisatorische problemen”, stelt Harold. “We hebben inmiddels een twintigtal proefprojecten gedraaid, zowel voor nieuwbouw, renovatie als nom-woningen. De aannemer is het eerste aanspreekpunt, maar die mag en zal vragen – en daarmee verantwoordelijkheid – doorschuiven naar onderaannemers. Er gaat voor installateurs dus wel wat veranderen. De eerste keren kost het extra tijd om alles goed af te stemmen. Maar het loont de moeite. Ik denk zelfs dat aannemers op den duur enkel nog met gecertificeerde partijen willen werken, om gedoe te voorkomen.”

Paul Wierts – calculator / werkvoorbereider bij A. Ploem & Zn.

“A. Ploem & Zn. is een totaalinstallateur in Parkstad en omstreken, met een geschiedenis die teruggaat tot in 1930. De vierde generatie van de familie staat inmiddels aan het roer. Het bedrijf werkt met ruim 50 medewerkers voor zowel particulieren als de zakelijke markt, met de nadruk op renovatieprojecten. De Wet kwaliteitsborging is daardoor maar op een klein deel van onze projecten van toepassing. Wij zien het sowieso niet als obstakel: we hebben voldoende kennis in huis en we werken al met een systeem waar we alle gegevens in opslaan.” De Wkb naleven zorgt intern wel voor een wat grotere belasting. Ervaren installateurs mogen straks niet meer zomaar aanpassingen doorvoeren, voordat daar akkoord voor is gegeven. Alles moet eerst op papier staan. Omdat we niet in nieuwbouw zitten, hebben we geen vaste tekenaar die continu bezig is. Dat is nu nog een neventaak voor projectleiders en uitvoerders. We zijn een werkvoorbereider aan het opleiden, zodat hij de fijne kneepjes op tijd heeft geleerd.”

Michel Ploum – 3e generatie eigenaar A. Ploem & Zn.

“Het is goed dat het kwaliteitsbesef bij bedrijven wordt gelegd. We moeten voldoen aan de wetgeving: de Wkb dwingt je hiertoe. Dit soort ontwikkelingen vormen nu even een last, maar voor de lange termijn is het een droom. De continuïteit en bedrijfszekerheid van serieuze installatiebedrijven wordt dankzij de Wkb geborgd. Kwaliteit wordt nadrukkelijker de norm, die ook voor klanten inzichtelijker wordt.”

Waarom Wkb?

Er zijn drie hoofdredenen voor de nieuwe kwaliteitsborging 

  • De opdrachtgever (consument of particulier) moet beter worden beschermd. Daarbij wordt gekeken naar Bouwbesluit eisen op het gebied van onder andere constructieve veiligheid en brandveiligheid.
  • De aansprakelijkheid van de aannemer gaat naar 20 jaar toe. Het risico en de bewijslastvoering liggen daarbij bij de aannemer. Als niet kan worden aangetoond dat het project conform tekening en Bouwbesluit is opgeleverd, dan zal de consument sneller in zijn gelijk worden gesteld.
  • De kwaliteit van opgeleverde projecten moet omhoog. De faalkosten voor aannemers zouden daarmee naar beneden moeten gaan.

Klik hier voor 5 tips voor installatiebedrijven.

Heeft u vragen? Neem contact op met TÜV Nederland via bouwkwaliteit@tuv.nl

Gerelateerd nieuws


5 juli 2024
Voorkom dat u uw klanten niet langer kunt bereiken
5 juli 2024
Meer grip dan ooit op financien en bedrijfsvoering met het KPI Dashboard van Abel
18 juni 2024
Themabijeenkomst bij ROBOT Vloerverwarming: Hoe vind én bind ik personeel?