12 maart 2018

Grootste natuurazijn-producent van Europa deelt energie met omgeving


Nieuwbouw en renovatie van fabrieks- en kantoorpand Burg Groep

P. Bruijn Installatiebedrijf is al jaren ‘huisinstallateur’ bij Burg Groep en mocht meewerken aan de nieuwbouw en renovatie van het duurzame en toekomstbestendige fabrieks- en kantoorpand. Abel Magazine sprak met Niels Bruijn over dit bijzondere project, waarbij energie uit eigen bedrijfsproces wordt teruggewonnen en gedeeld met omliggende bedrijven. 

Burg Groep produceert en verpakt onder meer azijn, limonadesiroop, schoonmaakmiddelen en autovloeistoffen. P. Bruijn Installatiebedrijf ondersteunt de continue groei en innovatie van het bedrijf uit Heerhugowaard. Niels Bruijn (calculator, ontwerper en zoon van eigenaar Piet Bruijn): “Bij de bouw van deze supermoderne fabriek is duurzaamheid een hoogstaand issue. Om de azijn te laten vormen, moeten de brouwtanks op constante temperatuur gehouden worden. Omdat we altijd proactief meedenken over duurzame oplossingen, zijn we al vroeg bij het traject betrokken geraakt. Uiteindelijk vertrouwde Burg Groep de realisatie van duurzame koelinstallaties aan ons toe.”


Hart van de fabriek
Om overlast en verstoring van het productie-proces te voorkomen, wordt de nieuwbouw en renovatie uitgevoerd in acht fases. Momenteel ligt de focus op het hart van de fabriek: de nieuwe brouwerij en de sloop en nieuwbouw van de oorspronkelijke brouwerij (fase 3.1 en 3.2). Hierna volgen het volledig geautomatiseerde magazijn en het nieuwe kantoor. Het team van P. Bruijn Installatiebedrijf heeft veel vooruitgang geboekt, ondanks flinke uitdagingen. Niels Bruijn: “We hebben een nieuwe brouwerij vóór de oude gezet. De brouwtanks – waaronder de grootste acetator ter wereld – zijn gefaseerd naar de nieuwe brouwerij verhuisd. Daarbij was het cruciaal dat de koelinstallatie direct functioneel zou zijn, om het productieproces niet te verstoren. Het zorgde voor een behoorlijke tijdsdruk, maar we hebben de basisinstallatie op tijd opgeleverd. Vervolgens konden we per segment de tanks aankoppelen.”


Wiser missie
Burg Groep werkt vanuit een aantal basisprincipes. WISER is het kompas waarmee ze sturen geven aan alles wat ze ondernemen. “De Burg Groep heeft een missie genaamd WISER. Met het WISER-principe willen ze duurzaamheid uitstralen naar de toekomst, waarbij de focus gericht is op: zuinig omgaan met grondstoffen en omgeving, innovatief denken over toekomstige ontwikkelingen, eigen initiatief aanmoedigen bij werknemers en betrouwbaarheid garanderen. Daar spelen wij perfect op in,” vertelt Niels Bruijn.


WEC
Burg Groep is een pionier in het Waerdse Energie Circuit (WEC) waarmee Heerhugowaardse bedrijven, instellingen en wooncomplexen profiteren van elkaars overtollige energie. Het circuit wordt gevormd door grote transport-leidingen voor warm en koud water die door het bedrijventerrein lopen. Niels Bruijn: “Dit water zet het WEC in om Burg Groep op een duurzame manier van koeling te voorzien. Het grondwater wordt via twee grote bronnen op 170 meter diepte opgepompt. Een gelaagd buffervat van 60.000 liter fungeert als buffer om piekverbruik in koeling op te kunnen vangen. Dankzij de constante temperatuurgelaagdheid in het vat halen we bovendien makkelijk warmte terug. Een belangrijk onderdeel, aangezien het koelproces van de brouwtanks enorm veel energie vergt. Waar restwarmte uit andere fabrieken in de lucht verdwijnt, vloeit de restwarmte uit het productieproces van Burg Groep grotendeels terug naar het energiecircuit. Het overige deel kunnen we zelf op een duurzame manier hergebruiken in de rest van de fabriek en de kantoren. We zetten hiermee een belangrijke stap in de verduurzaming van de gemeente Heerhugowaard.”


Trots
Ondanks de tijdsdruk en benodigde extra bijscholing, is Niels Bruijn trots op de voortgang van het project: “Voor de nieuwe technieken die we gebruiken, hebben we diverse trainingen gevolgd. En naarmate het project groeit, groeien ook de monteurs. Dit is voor ons een omvangrijke klus en daar moeten de jongens in mee. Ik ben blij met ons team en trots op hoe ze te werk gaan. Wij zetten onze stempel op een bijzonder project, waarmee een geheel energieneutrale gemeente steeds dichterbij komt.”

Gerelateerd nieuws


8 maart 2024
Nieuw lid: E&B Techniekgroep
13 oktober 2023
Nefit Bosch en Struycken Installaties: Lokale expertise met internationale achterban
13 oktober 2023
Nieuw lid: Rutherm