14 juni 2019

Verplichte energiebesparende maatregelen: wat betekent dat voor u?


Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. Binnenkort verandert deze regelgeving, wat gevolgen kan hebben voor u en/of uw zakelijke klanten. Met de Informatieplicht Energiebesparing wil de overheid energiebesparing versnellen.

De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. Uit de Nationale Energieverkenning (NEV) 2017 blijkt dat het toezicht op en de handhaving van de energiebesparingseis efficiënter kan. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar verbruiken.

Wat moet u doen?

Geef uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket van RVO.nl de getroffen energiebesparende maatregelen door. Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Ook als u niet voldoet aan de verbruiksnorm, is de informatie over deze plicht van belang voor uw zakelijke klanten die wel aan de norm voldoen. Wanneer u niet uiterlijk 1 juli 2019 rapporteert in eLoket, kan het bevoegd gezag handhavend optreden.

Tip

Met het stappenplan Informatieplicht Energiebesparing op www.rvo.nl bepaalt u snel of u en uw klanten onder de informatie- en energiebesparingsplicht vallen.

Gerelateerd nieuws


8 maart 2024
Nieuw lid: E&B Techniekgroep
13 oktober 2023
Nefit Bosch en Struycken Installaties: Lokale expertise met internationale achterban
13 oktober 2023
Nieuw lid: Rutherm