13 oktober 2023

Techniek Nederland en Wij Techniek: Incompany-traject en Techathon stimuleren innovatie


Hoe maak je je bedrijf toekomstbehendig? Die vraagt staat centraal in de toekomstverkenning CONNECT2030. Techniek Nederland ontwikkelde twee innovatieve spin-offs: een nieuw incompany-traject en de Techathon. Programmamanager Terry Heemskerk legt uit hoe deze initiatieven bedrijven helpen om wendbaar te zijn in onze snel ontwikkelende branche.

In zijn drieëntwintig jaar bij de brancheorganisatie Techniek Nederland heeft Terry Heemskerk verschillende functies vervuld. Sinds zeven jaar is hij verantwoordelijk voor het Dossier ‘innovatie’. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de toekomstverkenningen, zoals CONNECT2030. Hierin maakt Techniek Nederland inzichtelijk welke uitdagingen er op de technieksector afkomen richting 2030, en welke rol de sector speelt in de grote maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen die op ons afkomen. Terry: “In samenwerking met de beleidscommissie Innovatie ontwikkelen wij producten en diensten waarmee we de inhoud van CONNECT2030 toepasbaar maken voor de achterban. Zo helpen we bedrijven in de technieksector om toekomstbehendig te zijn en hun positie op de langere termijn te versterken.”

De eerste stap

Terry ziet dat bedrijven het moeilijk vinden om de eerste stap richting verandering te zetten. “Waar moet ik beginnen? Welke keuzes moet ik maken? Dat zijn logische vragen die ondernemers stellen”, vertelt de programmamanager. “Daarom hebben wij het incompany-traject opgezet om te helpen koers te bepalen.”

Incompany: begeleiding op locatie

Tijdens het incompany-traject begeleidt Techniek Nederland bedrijven om keuzes te maken in hun bedrijfsvoering. De begeleiders zijn nauw betrokken bij CONNECT2030, zijn zelf ook actief in de sector en weten dus wat er speelt. Het traject vindt plaats in het bedrijf zelf, waarbij een dwarsdoorsnede van het personeelsbestand wordt betrokken, van monteur tot directeur. Terry omschrijft het verloop van het traject: “Tijdens een intake wordt besproken waar het bedrijf naartoe wil en wat de sterke en zwakke punten zijn. Gaat het bijvoorbeeld om een familiebedrijf dat nog vijf generaties wil blijven bestaan? Of ligt de focus op het leveren van een maatschappelijke bijdrage? En natuurlijk op welke deelmarkten het bedrijf specifiek actief is. Met deze kennis en de achtergronden van CONNECT2030 verscherpt het bedrijf de huidige strategie. We stellen samen doelen op en maken een plan om die te bereiken. Op deze manier maak je abstracte en strategische zaken heel specifiek en concreet.” Aan het einde van de rit beschikt een deelnemer over een eigen bedrijfsplan. “Vanzelfsprekend bepaalt het bedrijf zelf de koers op basis van eigen afwegingen”, benadrukt Terry. “Zij worden door ons begeleid, maar de uiteindelijke keuzes maken ze zelf.”

Beschikbaar vanaf 2024

Naar verwachting wordt het incompany-traject begin 2024 aangeboden via startmetconnect.nl; het gezamenlijke platform van Techniek Nederland en Wij Techniek. De kosten bedragen ongeveer € 6.500 en er komt mogelijk een tegemoetkoming van 20% door Wij Techniek. Terry geeft een tip: “Het is dan waarschijnlijk ook mogelijk om het traject als samenwerkende bedrijven te volgen. Denk daarbij aan een bestaande samenwerking van 5 tot 6 kleine bedrijven waarbij elk bedrijf met 2 of 3 personen aan het traject meedoet. Natuurlijk krijg je dan geen eigen bedrijfsplan maar meer een visie en een plan om de bestaande samenwerking voor de nabije toekomst verder, en toekomstbehendig, voort te zetten”

13 Techathon

(Winnaars Techathon 2022, fotografie: Daniel Verkijk)

Een andere spin-off van CONNECT2030 is de Techathon: een eendaagse challenge waarin bedrijven en studenten samenwerken aan een maatschappelijk vraagstuk waarvoor bedrijven in de technieksector een oplossing hebben. “Het idee ontstond in 2018, vanuit de behoefte om op een innovatieve en inspirerende manier aandacht te besteden aan de onderwerpen uit de toekomstverkenning”, vertelt Terry. “Dat wilden wij doen met een andere doelgroep en in een andere samenstelling dan normaal. Daarom is er gekozen voor een wedstrijd op een snijvlak waar onderwijs, opdrachtgevers en opdrachtnemers samenkomen.”

Maatschappelijke vraagstukken, opgelost door high potentials en studenten

Een team bestaat uit 8 deelnemers: twee high potentials van een deelnemend bedrijf en vier hbo- en twee mbo-studenten uit verschillende studierichtingen. “Bij veel vraagstukken draait het om meer dan bouw en techniek”, legt Terry uit. “Twee jaar geleden bekeken wij met de challenge de circulaire herontwikkeling van vastgoed, met het Rijksvastgoedbedrijf als opdrachtgever. Daarin schuilden technische uitdagingen, maar ook omgevingsvraagstukken. Je moet bijvoorbeeld verantwoording afleggen aan je stakeholders over het hoe en waarom van de werkzaamheden. Dan heb je bijvoorbeeld graag iemand met een communicatieachtergrond in je team, of iemand die zich richt op ruimtelijke ordening of digitalisering.”

Werelden verbinden

De organisatie ligt in handen van Techniek Nederland, in nauwe samenwerking met ontwikkelingsfonds Wij Techniek en ondersteund door ISSO en TVVL. Met de Techathon laten zij het beroepsonderwijs en de opdrachtgevers zien dat de sector zeer relevant is voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Het initiatief moedigt jongeren aan om de handschoen op te pakken. “Zij hebben een andere mindset en willen graag een bijdrage leveren aan de maatschappij”, vertelt hij. “De Techathon verbindt onze werelden en laat de bijdrage zien die wij leveren aan verduurzaming, circulariteit en transities.”

Enthousiaste reacties

De afgelopen edities van de Techathon zijn lovend ontvangen door zowel de opdrachtgevers als de deelnemers. “Het zijn pittige opdrachten, maar alle teams leverden mooie oplossingen. En de winnaar ontvangt natuurlijk een mooie geldprijs en vooral de eer en veel publiciteit”, benadrukt Terry. “Deelnemen kost een bedrijf €1.000,-. Het is een investering qua tijd en geld, maar dat levert veel inspiratie, kennis én een netwerk op dat veel meer waard is!”

16 november: Techathon in Rotterdam

De opdracht van dit jaar is aangedragen door gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam. Met als challenge: de herontwikkeling van stadshaven Merwe-Vierhavens (MH4).

De Techathon vindt plaats op 16 november. Teams kunnen zich tot eind oktober inschrijven, mits er nog plaatsen beschikbaar zijn.

 

Heeft u interesse in het incompany-traject? Of wilt u zich aanmelden voor de Techathon? Neem dan contact op met Terry Heemskerk via t.heemskerk@TechniekNederland.nl.

Gerelateerd nieuws


8 maart 2024
Waardevolle samenwerking met Smappee en Alius
17 augustus 2023
Samen bouwen aan minder uitstoot met Boels Rental
2 augustus 2023
De 5 grootste voordelen van Wavin Flexbedraad