8 maart 2024

Waardevolle samenwerking met Smappee en Alius


Steeds meer installatiebedrijven kiezen ervoor om hun wagenpark te elektrificeren. Ze hoeven daarvoor het wiel niet zelf opnieuw uit te vinden: er is genoeg waardevolle kennis voorhanden binnen onze branche. Een inspirerend voorbeeld is te vinden bij installatiebedrijf Freek van Os, waar mede-eigenaar Harm van Os samenwerkte met groothandel Alius en fabrikant Smappee om een geavanceerd laadplein te realiseren bij zijn vestiging.

ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ

Ongeveer tien jaar geleden werd Harm van Os mede-eigenaar van het allround installatiebedrijf. Het bedrijf richt zich met name op installaties voor particuliere woningen. Met zijn vooruitziende blik zag Harm dat elektrificatie van zijn wagenpark een serieuze uitdaging was. “We bevinden ons midden in de Randstad en worden omringd door steden die zero-emissiezones instellen. Alleen daarom al móeten wij elektrisch gaan rijden”, benadrukt hij. “Ons traditionele wagenpark moesten we moderniseren om ons werk in binnensteden te kunnen blijven doen. Door de samenwerking met Alius en Smappee kregen we een helder beeld van wat daar bij komt kijken. Kostenefficiënt opladen is een essentieel aandachtspunt, zo leerden we. Tijd voor een slim laadplein, concludeerden we al snel.”

Al sinds 2001 is Ben Vermeulen actief in de energiemanagementsector. Zeven jaar geleden maakte hij de stap naar Smappee, waar hij de functie business developer vervult. “Met Smappee willen we een actieve bijdrage leveren in de energietransitie en het leveren van slimme (laad)oplossingen die netcongestie voorkomen.”

Slimme laadstations

Bij de oriëntatie op laadoplossingen richtte Harm van Os zich op laadstations die efficiënt kunnen samenwerken met slimme regelsystemen voor energiebeheer. De keuze
viel op de laadstations van Smappee, die een uniek energiebeheersysteem hebben. Ben Vermeulen, business developer van Smappee, benadrukt de efficiëntie van het energiebeheersysteem op hun laadstations dat overbelasting voorkomt: “Het energiebeheersysteem van Smappee vangt de hoofdvoeding op en verdeelt dit over de andere apparaten in het bedrijfspand”, zegt Ben. “Door te meten wat het verbruik is in het kantoor, registreert het systeem wanneer een grote elektriciteitsvraag komt. Het systeem reageert daarop door de laadpunten van het laadplein naar een lager niveau af te brengen. Zo wordt overbelasting voorkomen. Zeker in deze tijd, gezien de netwerk-overbelasting in Nederland, is dit heel relevant’.

Een drie-eenheid van samenwerking

Wat het project bijzonder maakt, is de nauwe samenwerking tussen installateur, groothandel en de fabrikant. Harm van Os beschrijft het als een ‘drie-eenheid’, waarbij
elke partij een essentiële rol vervult. Alius fungeert hierin niet alleen als groothandel, maar ook als waardevolle kennisleverancier en servicepartner. “Alius staat bekend als een sterke en meedenkende groothandel. Ze leveren de producten die ik nodig heb en geven daarbij advies over de beste oplossing voor mijn situatie”, zegt Harm van Os. De samenwerking wordt verder versterkt door de expertise en servicegerichtheid van Smappee. “De nauwe onderlinge band stelt ons in staat om snel en efficiënt problemen op te lossen. Alius fungeert daarbij als brug tussen de installateur en de fabrikant.”

Vijf jaar geleden begon Robert Cornelis bij Alius. Inmiddels vervult hij de functie van Key Accountmanager. Service en kennisdeling zijn voor Robert de belangrijkste bouwstenen van Alius. “Naast het verkopen van producten vinden wij het heel belangrijk om onze klanten gericht en eerlijk advies te geven en kennis aan te reiken. Daarin onderscheiden wij ons als groothandel.”

Robert Cornelis van Alius benadrukt: ‘Wij zijn niet zomaar een leverancier. Wij bieden vooral ook meerwaarde aan het product. Wij trainen de installateur met kennis en praktische adviezen. Wij ondersteunen in het uitwerken van het ontwerp. We begeleiden en helpen op het moment dat hier behoefte aan is. Dat gunnen wij elke installateur. Dát maakt ons uniek’’.

Toekomst van zakelijke laadpleinen

Harm van Os is enthousiast over het nieuwe laadplein en benadrukt het belang ervan voor installateurs. Niet alleen voor hun eigen wagenpark, maar zeker ook voor woningbezitters. “Ik denk dat het plaatsen van laadpunten een standaard onderdeel wordt van woning- en gebouwinstallaties. We hebben het al vaak over de grote 3: laadpalen, warmtepompen en zonnepanelen. Voor installatiebedrijven is het slim om hier op in te spelen, vooral met de groeiende vraag naar energieneutrale woningen en de opkomst van zero-emissiezones. Het is een kans om je te onderscheiden en een markt aan te boren met ongekende groeimogelijkheden.”

Gerelateerd nieuws


15 juli 2024
Wouda en ROBOT Vloerverwarming: vakmanschap ontmoet high tech
5 juli 2024
Succesvolle samenwerking tussen Wouda en WinLed bij Schotte Kunststoffen
5 juli 2024
Vertrouwde samenwerking: Jan ten Have van De Gaswacht en Burgerhout