Hoe bereidt u zich voor op strengere bouweisen en zero- emissiezones?

Wat betekent emissieloos voor uw bedrijfsvoering?

Op 9, 10 en 11 mei organiseerden wij voor het eerst Themabijeenkomsten. Het doel was om samen met leden, fabrikanten en grossiers stil te staan bij ‘De kansen van emissieloos’.

Hoogleraar Transitiekunde en Duurzaamheid Jan Rotmans en meteoroloog en klimaatdeskundige Reinier Van Den Berg gaven inspirerende presentaties, gevolgd door levendige debatten onder leiding van Nathan de Groot. De bijeenkomsten leidden tot frisse nieuwe inzichten voor alle aanwezigen.

De themabijeenkomsten zijn onderdeel van onze ‘Samen op weg naar 2030’-belofte. Samen met leden, fabrikanten en grossiers willen wij invulling geven aan onze rol in de noodzakelijke energietransitie. Om de klimaatdoelstellingen van de overheid te behalen, moet niet alleen worden nagedacht over het elektrificeren van het eigen wagenpark. Ook verduurzamen van woningen behoort tot de verplichtingen. Een hele opgave met flink wat haken en ogen, zo bleek wel uit de reacties uit het publiek.

"Over 10 jaar is de CV-ketel een museumstuk" - Jan Rotmans


Hoogleraar Jan Rotmans gaf een meeslepende presentatie over de ‘Groene Gouden Eeuw’ die hij voorspelt voor de installatiebranche. “Het gaat een slagveld worden, waarbij niet per se de grootsten gaan overleven. Het gaat momenteel om strategie, wendbaarheid en daadkracht.”

“Kijk, de cv-ketel is binnen nu en 10 jaar een museumstuk. En tankstations voor fossiele brandstoffen worden vervangen door laadpunten voor elektrisch vervoer. Net zoals de paardenkoets ooit het veld moest ruimen voor de auto. Ook op die kantelpunten op technologisch gebied waren er verliezers en winnaars. Hield je vast aan de oude techniek, dan verdampte je business als sneeuw voor de zon. Bedrijven die kozen voor de nieuwe techniek, floreerden als nooit tevoren.”

U kunt het volledige verslag van deze presentatie downloaden. Ga hiervoor naar de portal van Abel Installatie.

"Wees de concurrentie te groen af" – Reinier van den Berg


Reinier van den Berg gaf in Amsterdam een inspirerende lezing, die de urgentie van de energietransitie duidelijk maakte. “Wees de concurrentie te groen af”, was de boodschap die hij het publiek meegaf.

Reinier is meteoroloog bij RTL4, duurzaam ondernemer en ambassadeur van diverse circulaire initiatieven, zoals biobased wonen. Vanuit die rollen vond hij interessante invalshoeken die zowel installateur als fabrikant en grossier raakten. In zijn presentatie zette hij vier pijlers uiteen die van groot belang zijn, willen wij de emissieloze doelstellingen behalen. Met enorm veel mooie kansen voor onze sector.

U kunt het volledige verslag van deze presentatie downloaden. Ga hiervoor naar de portal van Abel Installatie.

Geen lid van Abel Installatie, en toch de downloads ontvangen?

Wilt u de inspirerende verslagen van de presentaties van Jan Rotmans en Reinier van den Berg nalezen? Maar bent u – nog – geen lid van Abel Installatie?

De downloads zijn in principe alleen opgesteld voor onze leden. Op verzoek kunnen we u een exemplaar toesturen: stuur hiervoor een mailtje naar Santino Scherpenborg of Edwin Vermeulen.

Reacties van bezoekers

Discussie in Lagerhuis-opstelling

Het succes van de themabijeenkomst werd mede bepaald door de manier waarop dagvoorzitter Nathan de Groot het publiek meenam. Met heldere inleidingen, samenvattingen en humor wist hij energie, betrokkenheid en interactie te creëren in alle drie de steden.

Aansluitend op de presentatie van Jan Rotmans of Reinier van den Berg namen de deelnemers van de themabijeenkomst deel aan een discussie. In Lagerhuis-opstelling zoomde Nathan in op de elektrificatie van het eigen wagenpark en stelde hij de deelnemers hier prikkelende vragen over.

1,7 miljoen laadpunten in 2030: is dat realistisch?


De meningen over dit doel waren verdeeld. De helft van de aanwezigen is vrij sceptisch over de haalbaarheid. Wel denkt het overgrote deel dat de technologie al ver genoeg is. De beschikbaarheid van materialen en van goed opgeleid personeel zijn de meest beperkende factoren.

Het elektrificeren van het eigen wagenpark stelt een groot deel van de aanwezigen nog uit. De belangrijkste spelbrekers zijn de hoge aanschafkosten en de beperkte actieradius. Het gewicht dat de huidige modellen kunnen vervoeren, is bovendien ontoereikend. De noodzaak wordt door iedereen wel gevoeld, vooral bij installateurs die actief zijn in binnensteden, waar emissievrije zones ingesteld gaan worden.

Nog meer reacties van bezoekers

Conclusie: installateurs zijn de mogelijkmakers van de energietransitie

Om het verduurzamen van woningen, moeten barrières worden doorbroken. Organisatorisch staat de installatiebranche onder druk, gelet op de beschikbaarheid van personeel en materialen. Financieel gezien hebben klanten in lagere inkomensklassen het geld niet om te investeren in – nu nog te dure – duurzame energietechnieken. Terwijl dat de doelgroep is die in de energetisch slechtste huizen wonen. En die het meest geholpen zijn met financiële besparingen.

Er zal een omslag geforceerd moeten worden. De sleutel daartoe ligt voor een groot deel bij onze branche. Wij zijn de mogelijkmakers van de energietransitie.

Om leden van de coöperatie te helpen om de omslag te maken, zal Abel Installatie de komende tijd extra services en diensten gaan ontwikkelen. De input vanuit de themabijeenkomsten heeft hier een zeer nuttige bijdrage aan geleverd!

Foto-impressie van de bijeenkomsten


Mede dankzij dagvoorzitter Nathan de Groot werd er volop gediscussieerd over de mogelijk- en onmogelijkheden van de energietransitie.