9 maart 2020

Samen bouwen aan de toekomst


De cijfers liegen er niet om: Abel is de afgelopen jaren flink uit haar jasje gegroeid. Mede dankzij de geslaagde fusie ontwikkelde de coöperatie zich in rap tempo. Tijd om de cijfers onder de loep te nemen en samen met Jaap Laureijs, Ton Sprenger, Marc Bieleveldt en Petra van den Broek vooruit te blikken op de toekomst.

In 2017 veranderde GASNed in Abel&co. Met de nieuwe naam werd de sterke, betrouwbare, oer-Hollandse serviceorganisatie (‘Abel’) met een groot coöperatief netwerk van allround installatiespecialisten (‘&co’) benadrukt. Als sluitstuk van deze transitie smolten de coöperaties Abel Inkoop en Abel Service in 2019 samen tot één geheel, om slagvaardiger te kunnen werken.

Ton Sprenger en Jaap Laureijs – directeuren Abel Installatie

“We blikken terug op een zeer geslaagd jaar. Er is vertrouwen in de club en elkaar, dat bewijst zich keer op keer. Installateurs zoeken elkaar op om samen sterker te worden. Zo zijn een-tweetjes steeds vanzelfsprekender”, zegt Ton Sprenger. “We organiseren dit jaar een Leveranciersdag om ook het gesprek tussen installateur en leverancier op gang te brengen. We denken alles zelf te weten, maar de kennis van leveranciers is er niet voor niets. Daar moeten we meer gebruik van maken. Zo ondersteunen we samen met onze partners het digitale proces van bestellen en factureren om in 2020 een efficiency slag te slaan.”

Jaap vult Ton aan: “Ook de focus op duurzame techniek groeit. Momenteel zijn we bezig met een warmtepomp-adviestool voor het vinden van de juiste warmtepomp. Daarnaast volgt binnenkort het vernieuwde onderhoudsabonnement voor warmtepompen, dat we samen met fabrikanten ontwikkelen. De markt ontwikkelt zich snel en warmtepomponderhoud is niet te vergelijken met het onderhoud van cv-ketels. We willen dat installateurs direct vanaf het begin goede services kunnen bieden”, vertelt Jaap Laureijs. “Hetzelfde geldt voor e-mobility. Er ontstaat een steeds grotere range elektrische auto’s en een toenemende complexiteit om meerdere auto’s tegelijk te laden bij kantoorpanden. De installateur staat er niet alleen voor: wij begeleiden van advies tot de inrichting van de backoffice.”

Marc Bieleveldt – vice-voorzitter Abel Installatie

“De fusie creëert ruimte voor de aanpak van belangrijke thema’s in de branche, zoals ‘schaarste op de arbeidsmarkt’, ‘duurzame groei’ en ‘digitalisering’. Door onze krachten te bundelen, versnelt de verdere ontwikkeling van Abel als coöperatieve serviceorganisatie. Daarbij zijn de leden onze belangrijkste ambassadeurs. Zij benadrukken het belang van de coöperatie bij collega-installateurs, waardoor het ledenaantal toeneemt”, vertelt Marc Bieleveldt. “Binnenkort presenteren wij onze nieuwe accountmanager zodat we onze groeiambitie kunnen versnellen.”

Petra van den Broek – bestuursvoorzitter Abel Installatie

“PFAS, CO2 en stikstof zijn dit jaar belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot het klimaat. De consequenties voor onze branche kunnen we nog niet helemaal overzien, maar het bouwen van huizen wordt lastiger. Echter is er veel geld beschikbaar om de bestaande bouw te verduurzamen. Dat zal veel werk bieden voor installateurs.”

Bent u nog geen lid en wilt u meer weten over de mogelijkheden? Ton Sprenger staat u graag te woord. Neem contact op via www.abelinstallatie.nl.

Cijfers 2019

  • Het inkoopvolume is van €22 miljoen in 2011 gestegen naar €90 miljoen in 2019. Het doel is een inkoopvolume van €120 miljoen in 2023.
  • De gemiddelde leveranciersbonus per lid is van €7620 in 2011 gestegen naar €14.1000 in 2019.
  • De omzet per Abel lid is van €200.000 in 2011 naar €460.000 in 2019. Ons streven is een omzet van €480.000 in 2023.
  • De leveranciersbonussen zijn van €800.000 in 2011 gestegen naar €2.750.000 in 2019. €3.000.000 is het doel voor de komende jaren.
  • Ten opzichte van de omzet werd er in 2011 5% digitaal besteld door installateurs. Inmiddels is dat aantal afgelopen jaar gestegen naar 60% en is het doel voor 2023 85%.
  • Ten opzichte van de omzet werd er in 2011 niets digitaal gefactureerd. Inmiddels maar liefst 45% en we streven naar 80% in 2023.
  • In 2011 werd de meeste omzet behaald door W-installatiewerk. Slechts 5% was E-installatiewerk. Afgelopen jaar is de verdeling fors veranderd. E-installatiewerk neemt inmiddels 12,5% in beslag en D-werkzaamheden 22,5%. In 2023 wordt verwacht dat deze verdeling 45% W, 20% E en 35% D-werkzaamheden zullen zijn.

Gerelateerd nieuws


6 juni 2024
Abel Golfevent 2024
8 maart 2024
In 3 stappen op weg naar volledig elektrische wagenparken
8 maart 2024
Abel maakt ondernemen rendabel